KURUMSAL DANIŞMANLIK

Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları,

Vergisel yükün belirlenip Plan ve Program dahilin de takip edilmesi,

KDV iade süreçlerinin, dosyaların hazırlanması ve işlemlerin takibi,

Hedeflere uygun analizlerin yapılması ve analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması,

Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi analizi ve danışmanlığı,

Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri,

Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi,

Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,

Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,

Finans-muhasebe bölümlerinin, insan kaynakları ve bilişim yapısı dahil tüm süreçlerin üstlenilmesi ve fiilen yönetimi,

Teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,

Serbest bölgelerde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,

Yabancı ortaklı şirket oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetleri,

Tüm mali ve finansal işleyiş ile ilgili mali danışmanlık hizmetleri,

Firmaları ait tüm muhasebe kayıt, arşivleme ve beyan işlemlerinin gerçekleşmesi için tarafımızca personel yerleştirilmesi, eğitim ve denetimi,

Muhasebe işlemlerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda kontrolünün yapılması,

İşten ayrılan personellerin kıdem, ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibranamelerinin hazırlanması,

SGK bildirgelerinin hazırlanması ve bildirimlerinin yapılması,

Personel işe giriş ve işten ayrılış işlemlerinin yapılması,

Personel uygulamaları ile ilgili konularda aktif danışmanlık sunulması.
Başarı ve İstikrar´a Ulaşın

Kurumsal DANIŞMANLIK

Kuruluşlar için hafızalarını fiziksel bir ortamdan dijital ortama taşımak pahalı ve zahmetli bir süreç gibi görünüyor olsa da doğru adımlar atılırsa, tam tersine bir süreç, orta ve uzun vadede tasarruf sağlama, işleri kolaylaştırma ve kurumun itibarını artırmada etken olacaktır.

Devamını Oku ...
Kurumsal Hafızanız

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Kuruluşlar için hafızalarını fiziksel bir ortamdan dijital ortama taşımak pahalı ve zahmetli bir süreç gibi görünüyor olsa da doğru adımlar atılırsa, tam tersine bir süreç, orta ve uzun vadede tasarruf sağlama, işleri kolaylaştırma ve kurumun itibarını artırmada etken olacaktır.

Devamını Oku ...

Tüm Sorularınız ve İstekleriniz İcin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.