MALİ TABLO VE RAPORKAMASI

Mali Tablo Denetim Hizmeti; mali tablolara yansımış tutarların ve ilgili dipnotların dayanağını oluşturan delillerin örnekleme yoluyla incelenmesini, kullanılan muhasebe prensiplerinin değerlendirilmesini, mali tabloların hazırlanması sırasında yapılmış olan hesaplama ve tahminlerin değerlendirilmesini, mali tabloların yapısının genel olarak değerlendirilmesini içerir.

Sınırlı denetim çalışması; mali veriler üzerinde yapılan analitik değerlendirmelerle ve mali tabloların hazırlanmasından sorumlu olanlarla yapılan soru-cevap görüşmeleriyle sınırlı kalmaktadır.

Mali Tablo Denetiminin Amacı; mali tabloların, işletmenin mali durumunu ve performansını tüm önemli konularda layıkıyla ve hazırlanmalarında esas alınan finansal raporlama temeline uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı hakkındaki kanaatimizi açıklamaktır.

Sınırlı Denetimin Amacı; mali tabloların, işletmenin mali durumunu ve performansını tüm önemli konularda ve hazırlanmalarında esas alınan finansal raporlama temeline uygun olarak layıkıyla yansıtmadığına inanmamıza yol açan herhangi bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığımızı belirtmektir.

Bu çalışmaların sonucunda; bir “bağımsız denetim raporu” veya “bağımsız sınırlı denetim raporu” hazırlanarak müşterimize sunulur. Doğal olarak, her iki tür rapor da ilk paragrafta belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanır.

MALİ ANALİZ VE DEĞERLEME

Değerleme hizmetleri genellikle potansiyel şirket alım -satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır.

Devamını Oku ...

İÇ DENETİM

İç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

Devamını Oku ...

KURUMSAL RAPORLAMA

Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur.

Devamını Oku ...

HATA, HİLE, USULSÜZLÜK DENETİMİ

Globalleşen ekonomi ve küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrolleri de zayıflamaktadır.

Devamını Oku ...

MUHASEBE DENETİMİ

Geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile sektörel bazda uzmanlaşmış kadrosuyla stratejik çözüm ortağınız olarak işletmenizin Muhasebe kayıtlarının outsource departmanımız tarafından tutulması, müşavirlik alanında yerli, yabancı şirketlere yönelik muhasebe ve buna bağlı yasal işlemlerin zamanında sunulması alanında hizmet verilmektedir.

Devamını Oku ...

FAALİYET DENETİMİ

Faaliyet denetimi, gerek mali tablolar denetiminden ve gerekse uygunluk denetiminden daha kapsamlıdır.

Devamını Oku ...

UYUNLUK DENETİMİ

Belirli bir otorite tarafından konulmuş kurallara uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yönelik denetim türüdür.

Devamını Oku ...