GENEL MUHASEBE HİZMETLERİ

Genel Muhasebe Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız.
  • Firmaların tüm muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı ile Diğer uyması gereken tüm yasal mevzuata uygun şekilde hazırlanması.
  • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılması.
  • Amortisman listelerinin yapılması.
  • Stok Maliyet tablolarının oluşturulması.
  • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, vb.)
  • Müşteri tarafından muhasebe ile ilgili özel olarak istenilen aylık veya diğer özel raporlamaların yapılması.
  • Muhasebe hizmeti verilen işletmelerin aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Yıllık Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi –Stopaj, Kurumlar Geçici Vergisi, Gelir Geçici Vergi, KDV, KDV2, Muhtasar, ÖTV; BSMV, Damga Vergisi) ve bu beyannamede’ki bilgilerin dayanağı olduğu eklerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması.
  • Aylık, üç aylık ve yıllık ve diğer beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış, vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi.

MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

Muhasebe Danışmanlığı kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız

Devamını Oku ...

BORDRO VE PERSONEL HİZMETLERİ

Bordro ve Personel Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız

Devamını Oku ...

RAPORLAMA HİZMETLERİi

Raporlama Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız

Devamını Oku ...

SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Sosyal Güvenlik Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız

Devamını Oku ...

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

Ticaret Sicil İşlemleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız

Devamını Oku ...