ALACAK YÖNETİMİ (TAHSİLAT);

Zaman zaman yaşanan kriz ve resesyon dönemlerinde, önemi bir kez daha anlaşılan, başta KOBİ işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin en önemli sorunlarının başında ürettikleri ve sattıkları ürünlerin parasını tahsil etmek gelmektedir. Bu gibi dönemde işlerin daralmasıyla birlikte, müşteri seçimi ve istihbaratı konusunda biraz daha serbest davranan işletmeler, mal teslimatı ya da hizmetin gerçekleşmesinin ardından ciddi bir tahsilât sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Tahsilâtın gerek kurumsal gerekse de bireysel olarak yapılması esnasında, müşteriyi tanıma, analiz etme ve tahsilatı alma konusunda ikna gibi konular büyük bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle ilgili eğitimde tahsilâtta sorun yaşamak adına, öncelikle müşteri istihbaratı ve sonrasında yaşanan problemleri en aza indirerek katılımcıların tahsilat konusunda beceri kazanması amaçlanmaktadır.

İçerik:
 • Müşteriyi Bulma ve Yaklaşım
 • Müşteri Nasıl ve Nereden Bulunur?
 • Satışçının Müşteri Bulmadaki Statüsü ve Rolü (GRUP ÇALIŞMASI)
 • Dinleme Becerisi ve Dinleme Tipleri
 • İkna ve Müşteri Tanıma
 • Ben Hangi tip satışçıyım? (TEST)
 • Müşteri Analizi
 • Müşteri Analiz Yöntemi
 • MADDEN Test
 • Müşterinin, Doğru Müşteri olup - olmadığını Belirleyeceğimiz Kriterler
 • Müşterinin Güven Unsurları
 • 3 önemli müşteri tipi ve davranışlarımız
 • Tahsilat Başarısı
 • Tahsilat başarısına etki eden faktörler
 • Tahsilat öncesinden müşteriyi hazırlama
 • Tahsilatın zor duruma düşmesi ve müşterinin olası ertelemeleri
Uygulama:

Tahsilat konusunda telefon ve yüz yüze yapılan görüşmelerin canlandırılması.

LİDERLİK & GENEL YÖNETİM

Günümüzde yönetimi sadece işletme fonksiyonlarından biri olarak görmek gerçekçi bir yaklaşım değildir.

Devamını Oku ...

İLETİŞİM BECERİLERİ VE İNSAN ÜSLUPLARI;

Bu eğitimde tüm katılımcıların kişilik envanteri çıkarılarak katılımcıların kendilerini ve diğer çalışma arkadaşlarını daha iyi tanımaları sağlandığı gibi karşılıklı iletişimlerinde yaşadıkları çatışmaların nedenlerini anlamaları sağlanmaktadır.

Devamını Oku ...

BEDEN DİLİ

Tüm katılımcılara beden dilinin önemi, nasıl ve nerelerde kullanılması gerektiği, yanlış kullanım şekilleri gibi temel beden dili eğitimi verilir.

Devamını Oku ...

PERFORMANS YÖNETİMİ VE ETKİN HEDEFLENDİRME

Günümüzde organizasyonların başarısının başlıca nedenlerinden biride aynı hedefe koşan hedef ve amaç karmaşası olmadan ahenk içinde oynanan takım oyununun başarısıdır.

Devamını Oku ...

ZAMAN YÖNETİMİ;

Zamanın en değerli kaynak olduğu günümüzde başaranın bir anahtarı da zamanı iyi kullanmak. Çalışanlarımızın zaman kaynağını verimsiz kullanması karlılığımızı ve kazancımızı olumsuz etkileyecektir.

Devamını Oku ...